Bussines centrum

Business centrum ČC-ČDM

 

  • Vyhledává kontakty na potencionální ruské obchodní partnery pro české firmy a zprostředkovává kontakty českých firem ruským subjektům
  • informuje o výstavách a veletrzích konaných v Ruské federaci
  • spolupodílí se na organizaci seminářů, firemních prezentací a obchodních jednání
  • zajišťuje PR prezentaci Českého centra – Českého domu Moskva
  • pravidelně se spolupodílí na pořádání vzdělávacích programů pro české exportéry
  • zprostředkovává tlumočnické a překladatelské služby
  • koordinuje svou činnost s Velvyslanectvím ČR v RF, se specializovanými vládními agenturami CzechTrade a CzechTourism, které mají rovněž svá zastoupení v objektu ČC-ČDM. Dále spolupracuje s Hospodářskou komorou ČR a Komorou pro hospodářské styky se SNS.
  • zprostředkovává distribuci reklamní materiálů v prostorách ČC-ČDM
  • prezentuje České centrum – Českým dům Moskva v médiích
  • organizuje stáže českých studentů ve vlastních prostorách

 

 

 Business centrum

 Тel.: +7 495 787 78 53

 IP linka: +420 234 668 153

bc@czech.cz

 


Naši partneři

  BVV