Zahraniční poptávky

Zahraniční poptávky

On-line databázi aktuálních zahraničních poptávek můžete najít zde:

Zdrojem jsou zastupitelské úřady ČR v zahraničí, zahraniční kanceláře CzechTrade, přímé požadavky zahraničních firem a další zdroje. Databázi zpracovává agentura CzechTrade.