Программа

26.04.2012 9:30 - 14:00

8-й дискуссионный форум

Форум состоится "26" апреля 2012г. в зале Министерства иностранных дел в Праге. На тему: Россия-бизнес-партнер

 

                                        

  P  R  O  G  R  A  M

diskusního fóra dne 26. dubna 2012, 10:00 – 14:00 hod.

 

RUSKO – OBCHODNÍ PARTNER

potenciální ZMĚNY V obchodních PodmínkÁCH PRO české podnikatele V KONTEXTU vstupu Ruska do WTO. Celní unie a další informace o aktuálním dění.

 

 1 .  č á s t  – oficiální zahájení fóra                                                                                    /10:00 – 10:20/

10:00 – 10:10  Ing. Tomáš Dub, náměstek ministra zahraničních věcí – Přivítání

10:10 – 10:20  PhDr. Petr Kolář,  mimořádný a zplnomocněný velvyslanec ČR v RF – Role Velvyslanectví ČR v RF v podpoře exportu a investic

 

2 .  č á s t  – odborný informační panel                                                                  /10:20 – 11:45/

10:20 – 10:35  Ing. Martin Tlapa, MBA, náměstek ministra průmyslu – Vstup RF do WTO 

10:35 – 10:45  Petr Kužel, MBA, prezident Hospodářské komory ČR – Podpora ze strany HK ČR

10:45 – 10:55  Doc. Ing. Václav Petříček, CSc., předseda představenstva Komory pro hospodářské styky se SNS – Ruská federace, hospodářská a obchodní priorita ČR

10:55 – 11:05  Ing. Jan Krs, vedoucí ekonomického úseku Velvyslanectví ČR v Moskvě – Bilaterální spolupráce a možnosti na ruském trhu

11:05 – 11:15  Ing. A. V. Turov,  obchodní rada RF – Perspektivy rozvoje rusko-české ekonomické spolupráce v rámci fungování Celní unie a Jednotného hospodářského prostoru

11:15 – 11:25   Ing. Mgr. Miloš Jaro, ředitel Českého centra-Českého domu v Moskvě – Aktuální informace z ČC-ČDM a postřehy z činnosti

11:25 – 11:35  Ing. Štěpán Jílek, vedoucí zahraniční kanceláře CzechTrade v Moskvě – Příležitosti pro české podnikatele v RF s akcentem na oborové příležitosti

11:35 – 11:45  Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, předseda představenstva Asociace malých a středních             podniků a živnostníků – Aktuální situace na trhu pro malé a střední firmy

 P ř e s t á v k a 15 min.                                                                                                          /11:45 – 12:00/

3 .  č á s t  – odborný informační panel                                                                 /12:00 – 13:05/

12:00 – 12:10 Ing. Vlastimil Tesař, pověřený výkonem funkce vrchního ředitele Sekce ekonomické spolupráce a zahraniční prezentace MZV ČR – Na ruský trh s podporou ekonomické diplomacie

12:10 – 12:20  Ing. Miloslav Kubišta, náměstek generálního ředitele ČEB – Financování a pojišťování                vývozu, právní servis

12:20 – 12:30   Ing. Michail Filippov, viceprezident První česko-ruské bankyBankovní služby pro české exportéry

12:30 – 12:40 Mgr. Jiří Štěrba, generální ředitel zastoupení BBH Moskva – Některé aspekty uzavírání obchodních smluv s ruským  partnerem

12:40 – 12:50 Mgr. David Šimek, generální ředitel zastoupení PETERKA&PARTNERS Moskva – Právní formy vstupu českých firem na ruský trh a související problémy

12:50 – 13:00 JUDr. Jiří Skuhra, náměstek generálního ředitele EGAPPojištění vývozu do RF

13:00 – 13:05 Ing. Ludmila Jánočková, zástupkyně ředitele odboru v Mezinárodní investiční bance – Aktuální programy spolupráce Mezinárodní investiční banky cílené na ČR

4 .  č á s t  – diskuse účastníků s panelisty                                                 /13:05 – 14:00/

Diskusní část zahájí Ing. Martin Dvořák, ředitel Odboru dvoustranných vztahů a podpory exportu MZV ČR, vedle již uvedených specialistů budou k dispozici:

Ing. Jiří Mašata, vedoucí oddělení zemí SNS MPO ČR

Ing. Dagmar Kuchtová, zástupkyně generálního ředitele Svazu průmyslu a dopravy ČR

Ing. Jaroslav Novák, specialista Ministerstva dopravy ČR

                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

Где:
MZV-Černínský palác, Loretánské nám. 5, Praha 1
Когда:

26.04.2012 9:30 - 14:00

Организатор:

České centrum


Напоминание о мероприятии
Это мероприятие уже началось